dotace

Národní sportovní agentura - NSA

 

Standardizovaná infrastruktura

Do 30.06.2022

Výše dotace až do 70 % celkových způsobilých výdajů

Žadatel: Kraj, obec, městys, město, dobrovolný svazek obcí, obchodní společnost 100% vlastněná obcí

 

- výstavba sportovních zařízení včetně zázemí podle standardů

- tréninková sportovní hala určená pro halové míčové sporty

- tréninkový zimní stadion

- plavecký bazén 25 m

 

Kabina

Do 30.09.2021

Výše dotace až do 80 % celkových způsobilých výdajů

Žadatel: obec do 3tis.obyvatel, svazek obcí, kraj, příspěvková organizace obcí, krajů, spolky, obecně prospěšné společnosti, školské právnické osoby

 

- modernizace, rekonstrukce sportovních zařízení včetně zázemí

- výstavba sportovních zařízení včetně zázemí

- vybudování bezbariérových přístupů do sportovního zařízení

 

Regiony

Do 30.09.2021

Výše dotace: až do výše 70 % celkových způsobilých výdajů

Žadatel: Spolek vyvíjející činnost v oblasti sportu minimálně po dobu 2 let jako svou hlavní činnost

                (pouze sportovní kluby a tělovýchovné jednoty)

                Územně samosprávné celky, města, obce, které vlastní sportovní zařízení a dlouhodobě ho

                pronajímají sportovnímu klubu nebo tělovýchovné jednotě

 

- modernizace, rekonstrukce sportovních zařízení včetně zázemí

- výstavba sportovních zařízení včetně zázemí

- vybudování bezbariérových přístupů do sportovního zařízení

 

Výzva není určena pro hřiště, tělocvičny a obdobná zařízení, které se nacházejí nebo by se měly nacházet ve školní budově či areálu školy (technické zhodnocení školního areálu či školní budovy, školního sportovního zařízení)

 

Ukončené výzvy:

Investice nad 10 mil. Kč

Investice do 10 mil. Kč