dotace

Ministerstvo pro místní rozvoj - MMR

 

Podpora obnovy místních komunikací

- Konstrukční vozovky, krajnice, odpočívky, místní komunikace na mostních objektech, obnova kanalizace včetně úprav k odvádění vody, obnova propustků

 

Podpora obnovy sportovní infrastruktury

- Obnova školních hřišť (multifunkční, víceúčelová) sloužící pro hodiny TV. Obnova školních tělocvičen včetně sociálního zázemí, oplocení, osvětlení, zateplení stěn, střechy, stropu, podlah, výměna oken, zdroje vytápění

 

Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury

- Rekonstrukce mostů, lávek přes místní vodoteč, parkovací a odstavné plochy s vazbou na občanskou vybavenost

 

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

- Kulturní domy, obecní úřady, multifunkční domy, školní budovy včetně družiny a jídelny. Přestavby, přístavby, rekonstrukce, modernizace, zateplení střech, podlah, stropů, výměna oken, dveří, zdroje vytápění včetně otopné soustavy

 

Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

- Vybudování veřejných i dětských sportovišť, workoutové hřiště, parkourové, víceúčelové, fotbalové, dětské

- Výstavba, rekonstrukce, modernizace zázemí sociálního zařízení, oplocení, osvětlení, lavičky, odpadkové koše

 

Podpora dostupnosti služeb

- Provozování služeb základní lékařské péče a obchodní obslužnosti

- Rekonstrukce a přístavby objektů, které budou následně nabídnuty k provozování za transparentnosti a tržních podmínek, rekonstrukce vnitřních prostorů, mrazáky, chladící technika, administrativní místnost, sociální zázemí, úklidová místnost, skladovací místnost, kotelna, zateplení obvodových stěn, střechy, výměna oken, dveří, vybudování čekárny, převlékárny, pořízení pojízdné prodejny

- Prostor nesmí být připravován pro konkrétního provozovatele. V době podání žádosti není v obci provozována stejná činnost